May 26, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ജീവനക്കാരെ സുസ്ഥിരതാ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എച്ച്സിഎൽടെക് പഠന പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നു

HCLTech launches learning series to transform employees into sustainability champions HCLTech launches learning series to transform employees into sustainability champions
നോയിഡ, ഇന്ത്യ: ആഗോള സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ എച്ച്സിഎൽടെക് സുസ്ഥിരതാ സ്കൂളും തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരതാ പഠന പരമ്പരയും ആരംഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എച്ച്‌സിഎൽടെക്കിന്റെ 220,000+ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ആക്‌സ ക്ലൈമറ്റ് വികസിപ്പിച്ച സീരീസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സുസ്ഥിരത ചാമ്പ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എച്ച്സിഎൽടെക് സുസ്ഥിരത സ്കൂൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സർക്കാരുകളുടെയും എൻ‌ജി‌ഒകളുടെയും സംരംഭങ്ങളുടെയും ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകാമെന്ന് പഠന സീരീസ് ജീവനക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കും.
ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിലും ഓഹരി ഉടമകളുമായുള്ള ഉടമ്പടികളിലൂടെയും സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭൂമിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പുരോഗതി സൂപ്പർചാർജ് ചെയ്യാൻ എച്ച്സിഎൽടെക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ.പാരീസ് ഉടമ്പടി ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പേ തന്നെ , 2040-ഓടെ നെറ്റ്-സീറോ കൈവരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. സയൻസ് ബേസ്ഡ് ടാർഗറ്റ്സ് സംരംഭം (SBTi) എച്ച്സിഎൽടെക്കിന്റെ അതിമോഹമായ 1.5°C പാത്ത്‌വേ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
“എച്ച്സിഎൽടെക് സുസ്ഥിരത സ്കൂൾ ഞങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രതിബദ്ധതകളുടെ മറ്റൊരു സാധൂകരണമാണ്. ഇത് എച്ച്‌സിഎൽടെക് ജീവനക്കാർക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിലും ജോലിസ്ഥലത്തും എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും അവരുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാമെന്നും മനസ്സിലാക്കും. ഈ പഠന പരമ്പര അവർക്ക് പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ നൽകും, അതുവഴി അവർക്ക് കമ്പനിയിലും സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും മാറ്റത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരാകാൻ കഴിയും, ”എച്ച്സിഎൽടെക്, സുസ്ഥിരതയുടെ ഗ്ലോബൽ ഹെഡ് സന്തോഷ് ജയറാം പറഞ്ഞു.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വിഭാവനംചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്‌സ്, ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് വരാനിരിക്കുന്ന ഭീഷണികൾ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കോഴ്‌സിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അവരുടെ സ്വന്തം കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്നും എച്ച്സിഎൽടെക്കിനുള്ളിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളിലും കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന വഴികൾ തേടാനും സഹായിക്കും. എച്ച്സിഎൽടെക്കിന്റെ സുസ്ഥിരതാ തന്ത്രം മൂന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:
ആക്റ്റ്: ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
കരാർ: ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുമായും പങ്കാളികളുമായും കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായും എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും സഹകരിച്ച് സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
സ്വാധീനം: എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സുസ്ഥിരമായ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു
കമ്പനി അതിന്റെ സുസ്ഥിര പ്രതിബദ്ധതകളിൽ പ്രകടമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു:
• 2021-22 കാലയളവിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ 21 മടങ്ങ് കൂടുതൽ വെള്ളം റീചാർജ് ചെയ്തു
• കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പ്രതിശീർഷ സ്‌കോപ്പ് 1 & 2 GHG ഉദ്‌വമനത്തിൽ 70% കുറവ്
• കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 17.7% പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് FY22-ൽ വർദ്ധിച്ചു
• എച്ച്സിഎൽടെക്കിന്റെ നെറ്റ്-സീറോ ഇന്റലിജന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് (NIO) സൊല്യൂഷൻ EMEA (യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക) മേഖലയ്ക്കുള്ള സിസ്കോ ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ സുസ്ഥിരതാ ചലഞ്ച് നേടി.
Rate this item
(0 votes)
Pothujanam

Pothujanam lead author

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.