Malayalam Font |  Feedback |  Contact Us |  Sign In 
സിനിമ വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശം തൊഴില്‍വാ൪ത്ത നിയമകാരൃം നിയമസഭ രാഷ്ട്രീയം പുസ്തകാഭിപ്രായം കായികം കൂടുതല്‍
FLASH NEWS
ഇന്ന് 12 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍; 16 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഇന്ന് 1298 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്വപ്‌നാ സുരേഷിനെതിരെ പരാതി നല്‍കി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എയര്‍ഇന്ത്യ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തo:ഒന്‍പതാം തീയതി വരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുo ടൈറ്റന്‍ കണക്റ്റഡ് എക്സ് ഫുള്‍ടച്ച് സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുകള്‍ ആമസോണിലൂടെ

ആരോഗ്യം

കൂടുതല്‍ 

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി

5/11/2019

തിരു:10.06.2015 ലെ സ.ഉ. (എം.എസ്) 105/2015/നി.വ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബി.പി.എൽ, എപി.എൽ ഭേദമന്യേ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സ നേടുന്ന മുഴുവൻ ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കും, കാരുണ്യ ബെനെവലന്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചികിത്സക്കുള്ള ഫാക്ടർ 8,9,7,7എ,ഫീബ എന്നീ മരുന്നുകൾ ആജീവനാന്തം സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവായ തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്‌ കോർപ്പറേഷൻ വഴി ആവ ശ്യമായ ഫാക്ടറുകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതികളായ ആർ. എസ്. ബി. വൈ , ചിസ്, ചിസ് പ്ലസ് എന്നിവയും കാരുണ്യ പദ്ധതിയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാരു ണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി (KASP) നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ കെ.ബി.എഫ് ന്റെ പ്രവർത്തനം 21.06.2019 ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്): 31/2019/നി.വ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കാരുണ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഹീമോഫീലിയ രോഗം KASP - ന്റെ പാക്കേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾ ഈ രോഗം മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളും ഈ രോഗചികിത്സ ക്കായി വേണ്ടിവരുന്ന ഭാരിച്ച ചെലവ് കാരണം അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും സർക്കാർ മനസിലാക്കുകയും, ഈ വിഷയം ഒരു പ്രത്യേക കേസ് ആയി പരിഗണിച്ച്, 06.08.2019 -ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്) നമ്പർ 122/2019/ആ.കു.വ. പ്രകാരം, കെ.ബി.എഫ് പദ്ധ തിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്ന മുഴുവൻ ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കും 31.03.2020 വരെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ പൂർണമായും ചികിത്സാ ആനുകൂല്യം തുടരാൻ ഉത്തരവായി. 01.07.2019 നു ശേഷം പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി ആയ ചിയാക്ക് 2020 മാർച്ച് 31 വരെ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി സൗജന്യ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 01.07.2019 നു ശേഷം പുതുതായി ലഭിച്ച 6 അപേക്ഷകൾ ചിയാക്ക് അംഗീകരിച്ച് 5,22,845 രൂപ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് നൽകുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന് അനുവദിച്ചു നൽകി.

നിലവിൽ ഉള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ പ്രകാരം കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹീമോഫീലിയ രോഗത്തിന് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം 1058 ആണ്. നാളിതുവരെ കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ഈ ഇനത്തിൽ 107 കോടി രൂപയുടെ ഫാക്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ടി രോഗികൾക്കു സൗജന്യമായി ഹീമോഫീലിയ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുന്ന ഇനത്തിൽ പ്രതിമാസം 2.75 കോടി തുക ആണ് ചെലവാകുന്നത്.

നിലവിൽ കെ.ബി.എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിമാസം ശരാശരി 4502 യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ VIII, 463 യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ 9, 680 യൂണിറ്റ് ഫീബ എന്നിങ്ങനെ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. തുടർച്ച യായുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിമാസം വേണ്ടി വരുന്ന അളവിന് ആനുപാതികമായി ഉള്ള ഫാക്ടറുകൾ കരുതൽ ശേഖരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ച് വരുന്നത്.

തുടർച്ചയായി ചികിത്സ എടുത്താലും മറ്റു രോഗാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി തലച്ചോറിന് ഉള്ളിലേക്കും സന്ധികളിലേക്കും ആന്തരികാവയവങ്ങളിലേക്കും രക്തസ്രാവം, തുടങ്ങിയ അടി യന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ, കരുതൽ ശേഖരത്തിനു സമാനമായോ, അധികമായോ ഹീമോഫീലിയ ഫാക്ടറുകൾ ആവശ്യംവരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരാറുണ്ട്. അത്യധികം ശ്രദ്ധയോടെ ശീതീകരണ ശേഖരണ സംവിധാനം ഏകോപിപ്പിച്ചു മാത്രം സംഭരണ-വിതരണ പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഹീമോഫീലിയ മരുന്ന് വിതരണം മേൽ വിശദീകരിച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ അസ്വാഭാവികമായ മരുന്ന് ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും, അവസരോ ചിതവും അടിയന്തിരവുമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ തുടർച്ചയായ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത കാരുണ്യ ഔട്ട്‍ലെറ്റുകളിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് .

ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്നുകളും ചികിത്സയും തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന തിനായുള്ള വിശദമായ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധി ച്ചു വരുന്നുണ്ട്.


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക
പേര്
അഭിപ്രായംകോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായുള്ള അഡ്ജങ്ക്ട് ചികില്‍സയ്ക്ക് സിങ്കിവീര്‍-എച്ച് : പങ്കജ കസ്തൂരി അന്തിമ ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരു: കൊറോണ വൈറസ് രോഗികള്‍ക്ക് സിങ്കിവീര്‍-എച്ച് ആഡ് ഓണ്‍ ചികില്‍സയായി പ്രയോജ നപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ പങ്കജ കസ്തൂരി ഹെര്‍ബല്‍ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തി യാക്കി. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ 116 കോവിഡ്-19 രോഗികള്‍ക്കാണ് ഈ ടാബ്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


വയനാട് ജില്ലയില്‍ 5,58,026 പേര്‍ക്ക് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകള്‍ നല്‍കി

വയനാട് : കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജില്ലാ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രോഗ പ്രതിരോധ മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ജില്ലയില്‍ ഇതിനോടകം 5,58,026 പേര്‍ക്കാണ് മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് ഹോമിയോ ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.കവിത പുരു ഷോത്ത...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1195 പേര്‍ക്കാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരു: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1195 പേര്‍ക്കാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയിച്ചു.കൊവിഡ് 19 അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കു കയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. 1234 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 971 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഹോമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം

തിരു: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്ന പാശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡേ കെയര്‍ സെന്ററുകള്‍, വിവിധ ഹോമുകള്‍, വയോജന മന്ദിരങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


പാലക്കാട് പുതിയ റീജിയണല്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ലാബ് :നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

തിരു: പാലക്കാട് പുതുപരിയരത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന റീജിയണല്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ലാബിന്റെ നിര്‍മ്മാ ണോദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ആദിവാസികള്‍ ഏറെയുള്ള പാലക്കാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കോവിഡ് ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ കളക്ടര്‍ നേരിട്ടെത്തി

പെരിന്തല്‍മണ്ണ: കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററായ പെരിന്തല്‍മണ്ണ എം.ഇ.എസ് മെഡിക്കല്‍കോളജില്‍ മലപ്പുറം ജില്ലാകളക്ടര്‍ കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. 200 കിടക്കകളുള്ള എം.ഇ.എസ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററില്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യത്ത...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അഞ്ച് പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇനി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍

കാസർഗോഡ് : സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും രോഗിസൗഹൃദപരിചരണംസാധ്യമാക്കി ആശുപത്രി സേവനം കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും രോഗികള്‍ക്ക് ആശുപത്രിക ളില്‍ ഒരു പുതിയ അനുഭവം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി ആരംഭിച്ച ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കാസർഗോഡ് ജില്ലയില്‍ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ 1875 സംശയാസ്പദമായ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി എം ഒ

കാസർഗോഡ് : ജില്ലയില്‍ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ 1875 സംശയാസ്പദമായ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി എം ഒ ഡോ:എ.വി.രാംദാസ് അറിയിച്ചു.കൂടാതെ രണ്ട് സംശയാ സ്പദമായ ഡെങ്കിമരണവും ജൂണില്‍ ജില്ലയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.സമ്പര്‍ക്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ആസ്റ്റര്‍ മെഡ്‌സിറ്റി സിഒഒ ആയി അമ്പിളി വിജയരാഘവന്‍ ചുമതലയേറ്റു

കൊച്ചി: ആസ്റ്റര്‍ മെഡ്‌സിറ്റി ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസറായി കൊളമ്പിയ ഏഷ്യ ഹോസ്പിറ്റല്‍സ് സീനിയര്‍ ജനറല്‍ മാനേജറായിരുന്ന അമ്പിളി വിജയരാഘവന്‍ ചുമതലയേറ്റു. ആസ്റ്റര്‍ മെഡ്‌സിറ്റി യുടെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും ചുമതല ആശുപത്രി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ 20 വര്‍ഷത്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


1021 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി; ചികിത്സയിലുള്ളത് 11,540 പേര്‍; ഇതുവരെരോഗമുക്തിനേടിയവര്‍ 16,303;ഇന്ന് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍; 10 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി

തിരു: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 1083 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 242 പേര്‍ക്കും, എറ ണാകുളം ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 135 പേര്‍ക്കും, മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 13...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


75 കാരിയുടെ സംരക്ഷണം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കും: മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്‍

തിരു: കോലഞ്ചേരിയില്‍ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായ 75 കാരിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവും സംരക്ഷ ണവും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനും ചേർന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു.അത്യന്തം വേദനാജനകവ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


എല്ലാ മരണങ്ങളും കോവിഡ് മരണങ്ങളല്ല: മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍

തിരു: പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മരണ വും കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് മരണം കണക്കാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്തര്‍ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍അനു സരിച്ചാണ് സംസ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


വയോജന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും

കോട്ടയം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ മുന്‍കരുതലിന്‍റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത വയോജന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളെ ആന്‍റിജന്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാ ക്കും. പരിശോധന ഈ ആഴ്ച്ചതന്നെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം.അഞ്ജന ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


നല്ലൂര്‍നാട് കാന്‍സര്‍ ആശുപത്രി; ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറില്‍ ബുക്കിംഗ് ഉറപ്പാക്കണം

വയനാട് : നല്ലൂര്‍നാട് അംബേദ്കര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ കാന്‍സര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സക്ക് എത്തുന്ന വര്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിനും അഞ്ചിനും ഇടയില്‍ 8281212702 എന്ന ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ബുക്കിംഗ് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 വ്യാപന...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് ജില്ലാകലക്ടര്‍

മലപ്പുറം : കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും എട്ട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ജില്ലയില്‍ ഒരുക്കിയ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും ആരോഗ്യകേരളത്തെയും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. ആര്‍ദ്രം മിഷന്റെ ഭാഗമായി മികച്ച രീതിയിലുളള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക

Copyright 2018 Pothujanam Publications. All rights reserved.