Malayalam Font |  Feedback |  Contact Us |  Sign In 
സിനിമ വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശം തൊഴില്‍വാ൪ത്ത നിയമകാരൃം നിയമസഭ രാഷ്ട്രീയം പുസ്തകാഭിപ്രായം കായികം കൂടുതല്‍
FLASH NEWS
കേരളത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 21, 22 തിയതികളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഏപ്രില്‍ 23 ന് വടകര നഗരസഭ, ഒഞ്ചിയം, നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര,കുന്നുമ്മല്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു പോളിംഗ് ബൂത്തായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തിരു.ജില്ല യിലെ എല്ലാ സർക്കാർ/അർദ്ധസർക്കാർ/ഇതരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏപ്രിൽ 22 അവധി തിരു.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ വ്യാജ സന്ദേശം: അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് അധികൃതർ പോളിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ 100 മീറ്റർ പരിധിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം

തലസ്ഥാന വാ൪ത്തകള്‍

കൂടുതല്‍ 

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബോണസ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തി റങ്ങി

8/8/2018

തിരു: 2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബോണസ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. തൊഴിലും നൈപുണ്യവുംവകുപ്പു പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ:

1.സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂരിപക്ഷം ഷെയറുകളും കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ളപൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളും 8.33% മിനിമം ബോണസ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. 8.33 ശതമാനത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ബോണസ് പ്രഖ്യാപി ക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 2017-18-ലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ ഓഡിറ്റ് പൂര്‍ത്തീ കരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

2.2017-18 ഉള്‍പ്പെടെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലുംഅഞ്ച് അക്കൗണ്ടിംഗ് വര്‍ഷത്തിലൊന്നില്‍ ഉല്‍പാ ദനം ആരംഭിച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മിനിമം ബോണസ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വര്‍ഷം കുറഞ്ഞത് 30 പ്രവൃത്തി ദിവസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരന് ബോണസിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

3.2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പേമെന്റ് ഓഫ് ബോണസ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കനുസരിച്ച് ബോണസ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. അലോക്കബിള്‍ സര്‍പ്ലസ് 20% ന് മുകളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 20% -ന് മുകളിലെ ഏതു തുകയും സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി യോടു കൂടി മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാവു.

4.തുടര്‍ച്ചയായി നഷ്ടം വരുത്തുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എന്നാല്‍ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഗ്രാന്റ്, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം തുടങ്ങിയ ബഡ്ജറ്ററി സപ്പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ 31.3.2018-ലെ മൊത്തം ആസ്തി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കില്‍, ബോണസിന്റെ അനുപാതം 8.33%-ല്‍ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

5.2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പേമെന്റ് ഓഫ് ബോണസ് ആക്ട് പ്രകാരം അര്‍ഹതപ്പെട്ട ബോണസ് 8.33%-ല്‍ അധികരിച്ച് അനുവദക്കുവാന്‍ പാടില്ല.

6.നാളിതുവരെ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേമെന്റ് ഓഫ് ബോണസ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ബോണസ് അനുവദിക്കാവൂ. പ്രതിമാസം 24000 രൂപ വരെ വേതനം പറ്റുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമേ ബോണസിന് അര്‍ഹതയുണ്ടാവൂ.(ജീവന ക്കാരന്‍ എന്നതിന്റെ നിര്‍വ്വചനത്തില്‍ അപ്രന്റീസ് ഉള്‍പ്പെടില്ല)

7.കയര്‍, കശുവണ്ടി മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ ബന്ധസമിതികളുടെ തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള ബോണസ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

8.24000 രൂപയ്ക്ക് മേല്‍ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത ഒഴികെ, ബോണസ്സി നോ എക്‌സിഗ്രേഷ്യ, ഇന്‍സന്റീവ് അലവന്‍സുകള്‍, മറ്റേതിങ്കിലും പേരിലുള്ള അലവന്‍സുകള്‍ അനുവദിക്കുവാന്‍ പാടില്ല.

9.ഈ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങ ളോ, ബോര്‍ഡുകളോ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളോ മറ്റേതിങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളോ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ലംഘനത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവിയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ധനകാര്യ വിഭാഗം മേധാവിയും വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും.

10.പൊതു മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കു ന്നുവെങ്കില്‍, ആയതില്‍ സര്‍ക്കാരിന് വ്യക്തമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനായി,ആയത് ഡയറ ക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയശേഷം സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി, പരമാവധി ഓണത്തിന് 15 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും സര്‍ക്കാരില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയക്രമം പാലിക്കുക എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീ വിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും.

11.ഈ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

12.ഈ ഉത്തരവ് ഉല്‍പാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

13.ഉല്‍പാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമാകുന്ന മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സഹകരണ രജിസ്ട്രാര്‍ പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.

14.തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്ന ത്രികക്ഷി യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബന്ധ പ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രി ബോണസ് സംബന്ധിച്ച് കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി യോടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

15. മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി നല്‍കുന്ന അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

16. എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ, പ്രവര്‍ത്തനമികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം, മറ്റാനുകൂല്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഏത് സ്വഭാവത്തിലുമുള്ള ബോണസും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിലും വിഭാഗത്തിലും പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക
പേര്
അഭിപ്രായംപോളിംഗ് ബൂത്തായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തിരു.ജില്ല യിലെ എല്ലാ സർക്കാർ/അർദ്ധസർക്കാർ/ഇതരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏപ്രിൽ 22 അവധി

തിരു;ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ല യിലെ എല്ലാ സർക്കാർ/അർദ്ധസർക്കാർ/ഇതരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏപ്രിൽ 22 അവധിയായിരിക്കു മെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ.കെ.വാസുകി അറിയിച്ചു. ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


തിരു.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ വ്യാജ സന്ദേശം: അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് അധികൃതർ

തിരു: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ വാർഡുകളിലെ ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളെ നിർബന്ധിച്ച് പേരുകൾ വെട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാലാണ് രോഗികളെ വിടുന്നതെന്ന വ്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


പോളിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ 100 മീറ്റർ പരിധിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം

തിരു; ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഹരിതചട്ടമനുസരിച്ചു നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തിരു. ജില്ലയിലെ എല്ലാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെയും 100 മീറ്റർ പരിധിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ.കെ.വാസുകി അറിയിച്ചു.ഏപ്രിൽ 22, ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ പോളിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റo

തിരു; വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ പോളിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ഭേദഗതി വരുത്തിയ പോളിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ചുവടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ - മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം - പുതിയ കെട്ടിടം 50 (വട്ടിയൂർക...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


11 തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിലൊന്ന് ഹാജരാക്കിയാൽ വോട്ടുചെയ്യാം; വോട്ടെടുപ്പ് 23 രാവിലെ എഴുമുതൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെ

തിരു;വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത വോട്ടർമാർക്ക് ഫോട്ടോ പതിച്ച 11 തിരിച്ചറിയൽരേഖ കളിലൊന്ന് ഹാജരാക്കിയാൽ വോട്ട് ചെയ്യാം. വോട്ടെടുപ്പ് സമയം എപ്രിൽ 23ന് രാവിലെ ഏഴു മുത ൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ്. പാസ്‌പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സർക്കാ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


അപൂര്‍വ്വ നേട്ടവുമായി തിരു.ഗവണ്‍മെന്റ് ആയുര്‍വേദ കോളേജ്

തിരു: തിരു. ഗവണ്‍മെന്റ് ആയുര്‍വേദ കോളേജിലെ വിമന്‍ ആന്റ് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോസ്പിറ്റലിന് അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം. ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രസൂതി തന്ത്ര സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ ലേബര്‍ റൂമില്‍ ഇതിനകം ജനിച്ചു വീണത് നൂറോളം കുട്ടികളാണ്. സി...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്;തിരു.ജില്ല സമ്പൂര്‍ണ സജ്ജം-ജില്ലാ കളക്ടര്‍

തിരു; ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സമ്പൂർണ സജ്ജ മായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ.കെ.വാസുകി അറിയിച്ചു.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമ തലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തി യായി.തിരുവനന്തപുരം,ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


തിരു.ജില്ലയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങളുമായി ഇലക്ഷന്‍ ഗൈഡ്

തിരു; ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച ഇലക്ഷന്‍ ഗൈഡ് ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കി. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.കെ.വാസുകി അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടര്‍ ജി.പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നല്‍കിയാണ് പ്രകാശന ചെയ്തത്. തിരുവനന്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


പത്രപ്രവര്‍ത്തകേതര പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം

തിരു; ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നും പത്രപ്രവര്‍ത്തകേതര പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്നവരു ടെ ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ പെന്‍ഷന്‍ തുക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായി ജില്ലാ ഇന്‍ ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


തിരു.കളക്ടറേറ്റില്‍ മീഡിയാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്ക്

തിരു;ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഏപ്രില്‍ 22, 23 തീയതികളില്‍ തിരു.കളക്ടറേറ്റില്‍ മീഡിയാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 0471-2731300, 9496003215. ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ശംഖുമുഖത്ത് ആറാട്ടോടുകൂടി ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി

തിരു:ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു ള്ള പള്ളിവേട്ടനടന്നു. രാജകുടുംബസ്ഥാനി മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ പള്ളി വേട്ടയ‌്ക്ക‌് നേതൃത്വം നൽകി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട‌് ശംഖുമുഖത്ത് ആറാട്ടോടു കൂടി ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. ഉത്സവ ശീ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


രാജ്യം എല്ലാ രീതിയിലും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

തിരു: രാജ്യം എല്ലാ രീതിയിലും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. കര യിലും ജലത്തിലും ബഹിരാകാശത്ത് പോലും രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡിഎ പൊതുയ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


എൽ. ഡി. എഫ് കൺവീനർ എ. വിജയരാഘവന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ താക്കീത്

ആലത്തൂരിലെ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ എൽ. ഡി. എഫ് കൺവീനർ എ. വിജയരാഘവന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ താക്കീത്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമർശമാണെന്നും പ്രഥമദൃഷ്ട്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


സൗജന്യ പി.എസ്.സി. പരിശീലനം

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ്ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ,കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജൂൺ 15ന് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാ റെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി മേയ് ആറ് മുതൽ 25 ദിവസത്തെ സൗജന്യ പരിശീലന ക്ലാസ്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ സിറ്റിംഗ് മാറ്റിവെച്ചു

തിരു: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ ജസ്റ്റീസ് കെ.കെ.ദിനേശൻ ഏപ്രി ൽ 24, 25, 26 ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന സിറ്റിംഗുകൾ മാറ്റിവച്ചു. അന്നേ ദിവസത്തെ കേസുകളിലെ സ്ഥലവും തിയതിയും പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ സെക്രട്ടറി അറി യിച്ച...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക
Copyright 2018 Pothujanam Publications. All rights reserved.